Klinikk for stressmedisin

 
 

Klinikk for stressmedisin er ein spesialistpraksis med offentleg tilskudd (hjemmel) frå Helse Vest.
Dr.med. Bjarte Stubhaug er klinikksjef.

Klinikken har kontorlokaler i Sunnhordland: i  Sveio (Albatross senter, Sveio golfpark), i Skånevik (Frihamnsenteret), og på Fitjar (Klinikk for stressmedisin Fitjar), der vi også har kurslokaler.

Dr.Arvid Rongve, PhD, arbeider deltid ved klinikken, og vi har lege i spesialisering (psykiatri), pt. dr.Ignacy Warsza.


Alt klinisk arbeid er del av offentleg spesialisthelseteneste, med vanlege eigenandeler, og vi bruker også våre data frå klinisk arbeid for klinisk forskning, etter godkjenning frå REK (Regional Etisk Forskningskomité) og individuelt samtykke frå kvar pasient.


Meir om klinikken

 

Klinikk for stressmedisin

FAGLEG PROFIL:

Stressmedisin,

stressmedisinske helseplager.

Søvnforstyrrelser.

Krisepsykiatri og PTSD

Allmennpsykiatri


Spisskompetanse:
Kronisk utmattingssyndrom, CFS/ ME;

diagnostikk og behandling.


Klinisk forskning:

Behandlingseffekt av intensive behandlingsprogram for CFS/ME,

transdiagnostiske studier


Kontaktinfo:

stubhaug@stressmedisin.us

Tlf 5377 1400

Post: postboks 100, 5559 Sveio